onsdag 24. juni 2015

fredag 15. august 2014

Takk for en fantastisk sommer!

Skrevet av: Alette Malerbakken og Christian Magnus Knap, Summer Interns i HR

Det er både merkelig og vemodig å være ved veis ende av årets Summer Internship her hos Statsbygg. Det har vært en fantastisk sommer, som har bydd på faglige utfordringer, spennende kræsj-kurs og mye sosialt. Det er ingen tvil om at Internshipet både har vært lærerikt og moro, samt gitt oss mange nyttige erfaringer som vi kan ta med oss videre!
 
Årets 32 summer interns har blitt en sammensveiset gjeng, som har vært mye sammen og delt mange morsomme historier og opplevelser. Vi i HR er godt fornøyd med at arrangeringen av det sosiale programmet har fungert så bra. Alt fra felles lunsj og fredagskaffe til volleyballspilling og torsdagspils. Samtidig har det vært helt supert at internsene i Statsbygg studerer så mye forskjellig. Det har medført nokså mange spennende og lærerike samtaler iløpet av sommeren. Vi sitter igjen med inntrykket av at vi har lært noe nytt hver eneste dag :)
 

Vi vil på vegne av alle interns takke Statsbygg for muligheten til å delta på årets Summer Internship. Det har vært en fantastisk og veldig lærerik sommer!

Avslutning av Summer Internshipet 2014

Skrevet av: Alette Malerbakken, Summer Intern i HR

Summer Internshipet nærmer seg slutten, og vi i HR mente selvfølgelig at dette skulle markeres på riktig vis! Etter dagen i dag, skilles de aller fleste av oss, hvor mange skal tilbake på skolebenken, mens noen få skal ut i jobb.

Klokken 14 i går samlet de fleste av internsene seg i kantinen, da jeg og Magnus hadde bakt kake for å takke for alle de flotte bidragene til bloggen i sommeren. Vi klarte målet om over 10 000 hits på bloggen, noe vi er veldig fornøyd med. I tillegg er det mye godt lesestoff ute som kan gi fremtidige internship-søkere interessant informasjon.

Kakefest :)
Videre ble programmet for gårsdagen nokså likt sommeravslutningen vår. Dette var mest fordi det var en suksess, og etterspørselen for gjentakelse var stor! Vi møttes derfor på Egon klokken fire, og storkoste oss med pizza, drikke og godt selskap.


Deretter dro vi til Oslo Bar og Bowling! Ettersom at det ikke var mer enn fem uker siden sist vi spilte, hadde de fleste litt høyere forventninger enn forrige gang ;) Stemningen var veldig god og konkurranseinstinktet var på topp. Daniel vant igjen, men så gentleman som han er, valgte han å gi premien til andreplassen som lå 10 poeng bak, som var Alette. Vi gratulerer! :)

Tross litt mindre bra vær de siste dagene, var vi litt skeptiske til hvordan gårsdagen skulle ende. MEN, vi er evig takknemlige for at vi hadde opphold og kvelden gikk så det suste!

Grunnet en lang og svært trivelig kveld i går, er nok de fleste av internsene litt slitne i dag - men det var verdt det! I dag venter en avslutning fylt av foredrag fra internsene selv og litt diverse. Vi gleder oss, men gruer oss samtidig til at årets Summer Internship er ved veis ende.

God helg!

onsdag 13. august 2014

Kræsj-kurs med Strategi- og utviklingsavdelingen

Skrevet av: Alette Malerbakken, Summer Intern i HR

I går var det duket for sommerens siste kræsj-kurs for oss summer interns. Denne gangen var det Strategi- og utviklingsavdelingen sin tur.

Strategi- og utviklingsavdelingen er en av de fem avdelingene i Statsbygg, og er delt inn i flere ulike seksjoner som har ansvar for strategisk utvikling av Statsbyggs tjenesteområder, og utvikling av leveranser som krever særlige satsinger. Blant annet har denne avdelingen ansvar for FoU-utvalget, Kvalitetsutvalget, Kunde- og markedsutvalget, KHE-utvalget, Miljøutvalget og Husleieutvalget.Gårsdagen var svært interessant da vi fikk et godt innblikk i hvordan avdelingen arbeider. I år er det kun en av summer internsene som jobber i Strategi- og utviklingsavdelingen! Årets summer interns fikk innblikk i alt fra planarbeid, fremtidig regjeringskvartal, rådgivning - leie i det private markedet, FoU, miljø, kunde- og markedsanalyse, samt kvalitetskontroll og virksomhetsstyring.

Vi takker U for et innholdsrikt og interessant kurs! :)

tirsdag 12. august 2014

Internshipet nærmer seg slutten

Skrevet av: Shun Wei Gong, Summer Intern i Byggherreavdelingen, Prosjektstøtteseksjonen

Vemodig nok, nærmer Internshipet seg slutten og jeg deler herved mine første og siste ord i Statsbygg-bloggen.

Jeg jobber i Prosjektstøtteseksjonen for Byggherreavdelingen, BP1. De ansatte i denne avdelingen bistår prosjektledere med rådgivning og kursing innenfor Statsbyggs prosjektmodell, SHA, Kvalitet og Ytre miljø.


Selv begynner jeg på fjerdeåret i sivilingeniørstudiet i bygg på NTNU med spesialisering i konstruksjon og beregningsmekanikk. Det har vært mange tallrike og teoretiske fag knyttet til statistikk og styrkeberegninger på NTNU. I Statsbygg har jeg heller fått se helheten i byggeprosjektene og fått et innblikk i prosjektledelse i praksis. Det å kunne knytte opp den spisse teoretiske kunnskapen opp mot en større helhet kjenner jeg er veldig givende. Dessuten har det også vært interessant å se hvordan prosjektlederne har ulike tilnærminger for å skape god kommunikasjon i byggeprosjektene og å takle den høye arbeidsmengden.
Hard jobbing med prosjektoppgaven
Arbeidsoppgavene mine har bestått i å samle inn miljødata, lage en kontrollplan for framdrift for prosjektleder, og å ta del i et Summer intern-prosjekt knyttet opp mot Byggherreavdelingens erfaringsoverføring fra byggeprosjekt til byggeprosjekt. Vi måtte her sette oss godt inn i IKT-systemene til Statsbygg, generelle holdninger hos prosjektlederne i selskapet og de formelle interne prosessene. Å lage nye løsninger basert på behov og utfordringer i et selskap trigget muligens «entrepenørskapsånden» i mange av internsene. Dette prosjektet skal presenteres for Bggherreavdelingens avdelingsdirektør siste dagen av internshipet.
Kvalitetsplan
Jeg føler jeg har fått et godt bilde av hvordan det er å jobbe i Statsbyggs Byggherreavdeling. Det er høyt tempo og mye arbeid, men det er en hyggelig og varm tone over hele bygget fra de ansatte. Jeg husker godt min første arbeidsdag hvor jeg ble tatt imot i avdelingen med et lite morgenmøte med kaffe og kjeks og fadderen min Sesn Tesfu tok meg med på en hilserunde rundt hele Statsbyggs hovedkontor. En varm og inkluderende kultur tror jeg inspirerer til store ingeniørprestasjoner. Dessuten har årets HR-avdeling vært flinke med å lage mange etter-jobb-arrangementer som grilling & volleyball og torsdagspils. Jeg kan med dette si meg meget godt fornøyd med årets internship! :)

mandag 11. august 2014

Arkitektstudent i Statsbygg

Skrevet av: Tommy Olsen, Summer Intern i Byggherreavdelingen, Justis
 
Summer Internship hos Statsbygg er interessant og lærerikt også for en arkitektstudent. Jeg studerer på arkitektskolen i København på mitt niende semester.
Jeg har vært så heldig og få bli en del av Summer Internship-programmet og byggherreavdelingen under BJ som står for Byggherre justis. BJ er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter innenfor justissektoren, dvs. nybygg, tilbygg og rehabilitering. Prosjektene gjennomføres hovedsakelig på oppdrag fra Kriminalomsorgen, Domstoladministrasjonen og Politiet.
Min hovedoppgave i sommer, har vært Ila fengsel. Her har jeg utviklet skisser for et nytt tilbygg. Utover dette har jeg blant annet assistert prosjektledere med fremdriftsplaner, perimetersikring, energisammenligninger og deltatt i diverse befaringer og møter. Ikke alt er like relevant for min utdanning, men det har vært veldig lærerikt, og det har gitt meg en bredere forståelse for byggeprosesser og faget som helhet.  
Eksisterende brakke som brukes av innsatte og ansatte som kontorer og aktivitetshus.
Dette skal forhåpentligvis bli erstattet.

Det skrives og snakkes ofte om «hotelltilværelse» i norske fengsler, det er ikke riktig. De fengslene i Oslo-området jeg har besøkt er i ok stand, men den frihetsberøvelsen jeg tror en fange opplever av å være innelåst, kan ikke reddes av et fint maleri eller noen perfekte linoleum gulv, så myten om hotellstandard og et liv på røde roser i norske fengsler kan jeg avkrefte, det er kort sakg et sted man ikke ønsker å tilbringe så mange timer om gangen.
Alt i alt har sommerjobben i Statsbygg vært mer enn hva jeg hadde forventet, her er det mange spennende utfordringer og et godt arbeidsmiljø. 

Byggingeniør i Statsbygg

Skrevet av: Pål Røe Larsen, Summer Intern i Byggherreavdelingen, Undervisning 

Som nyutdannet Byggingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) kan ikke en sommerjobb i Statsbygg være annet enn inspirerende før jeg begir meg utpå to år på DTU i København. Tidligere sommerjobber har nemlig bestått av bæring, løfting, kasting, riving og pigging hos et entreprenørselskap. Nå er bordet snudd og jeg får sett byggebransjen fra et helt annet perspektiv. Det er kjærkomment og internshipet har i stor grad tilfredsstilt forventningene!

Som så mange andre summer interns har jeg også base på hovedkontoret, i de fasjonable lokalene over Byporten midt i Oslo sentrum. Her jobber jeg i Byggherreavdelingen hvor jeg er plassert i seksjonen for undervisning (universiteter, høgskoler, etc.). Gjennom internshipet skal jeg være på to forskjellige prosjekter. De første tre ukene har jeg jobbet på prosjektet for utvidelsen av Universitetet i Tromsø, hvor Statsbygg skal føre opp et 20.000 m2 nybygg for medisin- og helsefag. For enkelhetens skyld kaller vi nå dette for MH2. 2-tallet kommer av at UiT allerede har et bygg for medisin- og helsefag, nemlig MH1. Dette prosjektet ble startet opp i 2008, men ble stoppet grunnet en slank lommebok og en finanskrise. Nå, seks år senere prosjektet har blitt startet opp igjen med frisk kapital. Gjenopptagelsen av MH2 er ganske så fersk og prosjektet er nå i forprosjektfasen. Denne fasen finner man litt til venstre for midten i Statsbyggs prosjektmodell. Med andre ord er det fortsatt en del ting som skal på plass før første spadetak. De fremtidige helsearbeiderne som søker seg nord for polarsirkelen rekker faktisk å bli ferdig med en Bachelorgrad før bygget står ferdig i 2017.
UiT MH2 - Arkitekttegning
Mange av de som jobbet med MH2 i `08 har forsvunnet ut Statsbyggport(al)en, samt andre aktører fra eksterne rådgivere. Mitt arbeid har derfor gått mye i å assistere prosjektlederen med å sy sammen løse tråder fra fortiden. Dette detektivarbeidet har derfor bestått mye i å delta i møter hvor fokuset har vært å oppklare fortidenes mysterier. Det har derfor blitt mye finlesing og støvblåsing av gamle dokumenter.

De siste tre ukene av internshipet vil jeg bistå på rehabiliteringen av Norges Idrettshøgskole. Svømmehall, gymsaler, garderober og auditorier skal renoveres og dette prosjektet har kommet en god del lengre enn MH2. Vi snakker detaljprosjekteringsfasen med bygge/rive-start rundt andre kvartal 2015. Fremover skal jeg bidra med utarbeidelsen av prosjektets kuttliste, samt beregning av litt U-verdier. Førstnevnte er en liste over forskjellige ting som kan ekskluderes fra prosjektet hvis det nærmer seg overskridelse av budsjett. U-verdi er en koeffisient som angir en bygningsdels varmeisolerende evne. En lav U-verdi er bra ettersom det medfører lavere varmetap og mindre energibruk til oppvarming.

Livet i Statsbygg smiler og jeg gleder meg til fortsettelsen og gruer meg til siste dag.
Kuttliste